obsahuje více, stylově sladěných a vzájemně doplňujících se, výrobků